Background Image

Eesti Maja Peterburis

kommunikatsiooni-, kultuuri-, kunstiharidusprogrammid
ja Eesti ühiskonna projektid
Kultuur

Eesti Majas tähistatakse Eesti pühi. Kõik soovijad võivad tutvuda. Eesti riigipühade ja rahvakalendri pühadega.

Kunst

Eesti selts tegeleb Eesti kunstike näituste organiseerimisega Peterburis.

Haridus

Meie uhkus on eesti keele kursused, mis toimuvad pühapäeviti kolmes rühmas, vastavalt tasemele.

Põhisuunad

Kontserdiprogrammid

Kontserdiprogrammid

LAULU- JA MUUSIKAÜRITUSED

Muusikaüritused toimuvad nii Püha Jaani Kirikus kui ka mujal. Eesti kultuurisetsii laulukoor ja tantsurühm esinevad Eesti pühade raames toimuvatel üritustel.Eesti keele õpe

Eesti keele õpe

EESTI KEELE KURSUSTE PROGRAMM

Eesti keele õppimine on tähtsaim osa Eesti kultuuri hoidmises Peterburis. Alaliselt toimuvad keelekursused, kus on õpe erineva tasemega rühmades A1, A2, B1 tasemega rühmad. Igal aastal toimuvad Peterburis eesti keele päevad.Töötoad

Töötoad

EESTI KÄSITÖÖ

Üritused toimuvad Eesti tähtpäevade ja pühade raames. Soovijad võivad tutvuda eesti käsitöö ja kommetega. Need üritused on populaarsed kõigi seas, vaatamata vanusele.Projektid

  • Kõik
  • Kultuur
  • Muusika
  • Kunst
Laste Pühapäeva kool

Laste Pühapäeva kool

Lapsepõlv on aeg kui pannakse fundament kogu inimese järgnevale elule Laste Pühapäeva koolis Jaani kirikus alates 4-ndast eluaastast võib laps saada teadmisi ja oskusi eesti keeles ja käsitöös (töö käib nii eesti kui ka vene keeles).

Kaja segakoor

Kaja segakoor

Kaja segakoori (kaja – vene keeles 'эхо') asutas Nonna Matson 1995. aastal Peterburi Eesti Kultuuri Seltsis. 2006. aastal väljastas koor esimese plaadi. Kollektiivi repertuaaris - vaimne, ilmalik, rahvamuusika. Enamik repertuaarist on eesti keeles. Koor on Johannese Evangeelse-Lutheri koguduse muusikakollektiiv.

Rahvarühm Neevo

Rahvarühm Neevo

Ansambel loodi 1998. aasta veebruaris Peterburi Eesti Kultuuri Seltsis. Nimi Neevo tuleb sõnast "Neew" - ladoga järve iidne nimi. Rühmas osaleb umbes 20 tantsijat vanuses 20 kuni 60 aastat. Repertuaaris on eesti rahvatantsud.

Peterburi Teataja

Peterburi Teataja

Ajaleht Peterburi Teаtаja ilmus esimest korde 1908 aasta Septembris. Oli plaanis välja anda igapäevase lehena. 1918 aastal lõpetati ajalehe väljaandmine. See ilmus uuesti alles XXI sjandi algul. Praegu ajaleht ilmub kord kvartalis eesti kultuuriseltsi ja Jaani kiriku toetusel.

Eesti keele päev

Eesti keele päev

Eesti keele päev toimub igal aastal. Tavaliselt arutatakse keele uudiseid ja probleeme nii kodu – kui välismaal.Lektorid Eestist toovad tavaliselt uusi õppemateriale, mis on keeleõpetamisel väga vajalikud.

Jaani kiriku kultuurisündmused

Jaani kiriku kultuurisündmused

Kultuuriüritusi korraldatakse Eesti rahvuskultuuri populariseerimiseks, et tutvustada kogukonna liikmetele ja Peterburi elanikele Eesti ajalugu, geograafiat, rahvapärimusi. Püha Jaani kirikus korraldatakse luuleõhtuid, Eesti kunsti populariseerimise kontserte, kunsti- ja fotonäitusi. Lutheri kirikus esinevad lauljad ja kollektiivid nii Eestist kui ka teistest maadest. Samuti on alati oodatud külalised nii Peterburist kui ka Venemaalt.

Eesti Vabariigi aastapäev

Eesti Vabariigi aastapäev

Eesti Vabariigi aastapäev on 24 veebruarll. See on päev, mil 1918 aastal Eesti sai iseseisaks. Igal aastal Peterburis on sel puhul pidulikud ürihexd.

Kultuuriuritesed Jaani Kirikus

Kultuuriüritused Jaani Kirikus

Kultuuriuritesed toimuvad Eesti kultuuri tutvustamiseks ja laiendamiseks Peterburis. Seltsi lliikmetele ja linnaelanikele tutvustatakse Eesti kultuuri traditsioone ja kombeid. Jaani kirikus organiseeritakse mitmeid üritusi: luuleõhtuid, kunsti- ja fotonaitusi, kontserte. Jaani kirik pühendab suurt tähelepanu loonigulistele projektidele.

Fotogalleri

Püha Jaani kirik on ehitatud 1860. a. Eesti seltsi rahadega. Kirik oli eestlaste ja luterluse tähtsaim koht.

Eesti diasporaatide mittetulunduslik organisatsioon

Eesti Selts

Peterburi Eesti Kultuuri selts arendab ja populariseerib Eesti rahvuskultuuri, tutvustab Peterburi eestlaste ajalugu, kultuuri ja rahvuslikke traditsioone. Sektsi kollektiivid on osalenud paljudes Eesti linnades, traditsioonilisel laulupeol Tallinas.

Jaani kirik

Püha Peterburi püha Johannese Evangeelne Luterlik Kirik

Kirik asub Dekabristovi tänaval ajaloolises linnaosas, mida nimetatakse "Kolomnaks. Kirik ehitati 1859-1860. Oma algupärases ajaloolises vormis oli see 2-korruseline hoone, millel oli täiendav keldrikorrus. Fassaadi küljelt oli kõrge veranda, vastasküljel (sisehoovist) - apse. Nõukogude ajal 1930. aastal oli kirik oluliselt ümber ehitatud. Esiteks kohandati see klubiks ja siis erinevatel aegadel hoones asus kutsekool ja ehitusvalitsus. 1999. aastal algas kiriku ajaloolise väljanägemise taastamine. Kirik on Eestimaa koguduse maja, Peterburi Eesti seltsi kodu, kuid see on ka koht eredatele kontsertidele, kommunikatsiooni- ja kultuuriprojektidele.

 

 

Product Image